TVT Asuntojen Hellaksen Helmi on valmistunut

2.7.2019

TVT Asuntojen Hellaksen Helmi vuokra-asuntokohde on valmistunut Turun Kärsämäkeen

Hel­lak­sen Hel­mi on val­mis­tu­nut Kär­sä­mäen ar­vos­te­tul­le alueel­le ke­säl­lä 2019. 3-ker­rok­si­ses­sa ta­los­sa on 39 asun­toa, yk­siöi­tä, kak­sioi­ta ja kol­mioi­ta.

Alue on suu­rel­ta osin pien­ta­lo­val­tais­ta asun­toa­luet­ta. Mat­kaa Tu­run kes­kus­taan n. 4 ki­lo­met­riä.

Kohteen betonielementit toimitti sisaryritys Suomen Kovabetoni Oy