ISÄNNÖINTI

Huoneistoremontti

Aloita remonttisi suunnittelemalla se ensin hyvin.

Tee remontti-ilmoitus isännöitsijälle tai hallitukselle. Odota vastausta.

Remonttia ei saa aloittaa ennen kuin ilmoitus on käsitelty. Ilmoituksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Saat lisäohjeet remontin toteutukseen ja valvontaan tai lisäselvityspyynnön. Yksinkertaisiin ja pieniin remontteihin vastauksen saattaa saada heti.

Ennen purkutöiden aloittamista, kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, on ehdottomasti selvitettävä onko purettavissa rakenteissa asbestia tai muita haitta-aineita. Mahdolliset haitta-aineet on purettava voimassa olevien määräysten mukaisesti Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan. Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ja tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto. Asbestikaroitusraportti sekä luovutusasiakirja on toimitettava isännöitsijälle.

Remontti-ilmoitus on vapaamuotoinen kirjallinen suunnitelma remontista. Jos käytät ulkopuolista urakoitsijaa, pyydä häneltä apua ilmoituksen teossa.

Kerro erityisesti miten remontti koskee/ miten aiot toteuttaa ao. rakennuksen osiin vaikuttavat remontit:

  • Sähköjärjestelmät
  • vesi- ja viemärijärjestelmät
  • lämmitysjärjestelmä
  • ilmanvaihtojärjestelmät
  • läpiviennit ulkoseiniin ja kattoon
  • eristeet (ääni, vesi, lämpö)
  • huonejärjestysten muutos, seinien poisto tai lisääminen
  • kaikki rakennusten ulkopuolelle tehtävät kiinteät muutokset ja kiinnitykset, myös parveke

Kaikki rakenteet ja järjestelmät kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle ja niihin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa koko järjestelmän/rakennuksen toimivuuteen, huoltoon, energian kulutukseen ja kustannuksiin.

Muutostöissä ja tasoa parantaessa normaalin vastuunjaon mukaan yhtiön huoltovastuulle kuuluva järjestelmän osa tms. on osakkaan itse kustannettava.

Jos osakkaan asentaman uuden, normaalin vastuunjaon mukaan yhtiön huoltovastuulle kuuluva järjestelmän osa tms. laitteen/osan huolto/korjaus on taloyhtiön perustasoa huomattavasti kalliimpi/halvempi tai sen varaosien hankinta on kohtuuttoman hankalaa, kuuluu kunnossapito/huolto osakkaalle.

Suurin osa huoneistoremonteista ei ole luvanvaraista, mutta osakkaalla on lain määräämä ilmoitusvelvollisuus. Taloyhtiöllä on oikeus hyväksyä ehdollisesti/kieltää muutostyö/remontti jos se aiheuttaa haittaa rakennukselle tai sen järjestelmille. Myös jos muutostyö aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai saattaa osakkaita eriarvoiseen asemaan.

Osakkaan remonteista/muutostöistä aiheutuvat kulut kuuluvat osakkaalle. Jos muutostyö vaatii rakennusluvan, kuuluu luvan hakeminen ja tästä aiheutuvat kulut osakkaalle. Rakennuslupa haetaan aina taloyhtiön nimissä. Hallitus valtuuttaa osakaan hakemaan ilmoittamansa muutoksen mukaisen rakennusluvan. Valvonnan suorittaa tapauskohtaisesti isännöitsijä tai ulkopuolinen valvoja.

Kaikki remontit/muutostyöt tulee suorittaa kyseisen hetken rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan mukaan. Tekijällä/teettäjällä on aina vastuu vastoin määräyksiä/ohjeistuksia tekemistään remontista/muutostyöstä. Mm. purkutöiden osalta tulee selvittää mahdolliset asbesti yms. erikoispurkutöiden tarpeet.

Ilman ilmoitusta/taloyhtiön valvontaa suoritetuista remonteista/muutostöistä aiheutuvat haitat/vahingot korjataan haitan/vahingon aiheuttaneen osakkaan kustannuksella.

Huoneistoremontti